LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

Ngày 08/04/1978: Thành lập theo quyết định số 50/QĐ-UB của UBND TP HCM với tên gọi là Xí nghiệp Cung ứng Vật tư Quận 1.
Ngày 12/03/1985: Chuyển tên thành Công ty Cung ứng Vật tư theo quyết định số 38/QĐ-UB của UBND TP.HCM. Ngày 12/04/1994: Sáp nhập vào liên hiệp sản xuất kinh doanh nhập khẩu Q.1 theo quyết định số 1448/QĐ-UB của UBND TP.HCM.
Ngày 14/02/2001: Trở thành thành viên của Tổng Công ty Bến Thành theo quyết định số 914/QĐ-UB của UBND TP. HCM với tên giao dịch là Công ty Vật tư Bến Thành (SUNIMEX MATERIAL).
Ngày 09/12/2003: chuyển tên thành Công ty CP Vật tư Bến Thành theo quyết định số 5332/QĐ-UB của UBND TP. HCM.
Tên chính thức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH.

Tên giao dịch: BEN THANH MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ : Số 21, đường số 15, P. 4, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: 028 39415601 - Fax : 028 39415600
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Website : http://www.sunimex-material.com.vn
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng)
Công ty CP vật tư Bến Thành giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:
- Tên chứng khoán giao dịch: Công ty cổ phần vật tư Bến Thành
- Mã chứng khoán: VT1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 20.000.000.000 ( Hai mươi tỷ đồng).
- Ngày giao dịch đầu tiên: 15/04/2010

 

SUNIMEX MATERIAL@2018